پیش بینی جمعیت 22 میلیونی برای تهران

شهردار تهران گفت: آمار نشان می‌دهد که با روند مذکور تا سال 1400 جمعیت مجموعه شهر تهران به بیش از 22 میلیون نفر خواهد رسید که باید برای آن فکر و برنامه‌ریزی جدی شود.

به گزارش فارس، اولین جلسه «شورای‌عالی نظارت بر توسعه شهری تهران» در دوره جدید با حضور شهردار تهران، با هدف آشنایی طرح جامع و شورای عالی نظارت بر توسعه شهر تهران و بررسی و تصویب آیین‌نامه اجرایی تشکیل دبیرخانه شورای عالی نظارت بر توسعه پایتخت توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران برگزار شد.

محمد باقر قالیباف در این جلسه با اشاره به اینکه نرخ رشد جمعیت پایتخت در حال حاضر به 5/1 درصد رسیده است اما در مناطق پیرامون شهر تهران این عدد برابر با 7/4 درصد است، گفت: این آمار نشان می‌دهد که با روند مذکور تا سال 1400 جمعیت مجموعه شهر تهران به بیش از 22 میلیون نفر خواهد رسید که باید برای آن فکر و برنامه‌ریزی جدی شود.

شهردار تهران افزود: شاید ما خط و خطوطی رسم کنیم که شهر تهران را در میان آن محدود نماییم، اما برنامه‌ریزی باید برای کل منطقه تهران و جمعیت آن باشد، زیرا همان‌گونه که با موج‌های مختلفی ازجمله آموزش، مسکن، اشتغال و غیره روبرو بوده‌ایم؛ در آینده موج‌های جدیدی از جمله پیری و معضلات اجتماعی گریبان گیر ما خواهد بود.

وی تأکید کرد: از شورای‌عالی نظارت بر توسعه شهری تهران می‌خواهم تمام توان خود را به کار گیرد تا سندی جامع و قابل دفاع در جهت حل مسائل مجموعه شهر تهران و اصلاح ساختارها در موضوعات سیاست، اکولوژی، امنیت اجتماعی، فرهنگی و کالبدی و فارغ از دیدگاه‌های سیاسی و مدیریتی تهیه نماید تا به مراجع ذی‌ربط و نهادهای بالادستی نظام ارائه شود.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز در ابتدای این جلسه گفت: با توجه به توافقات بین وزارت مسکن و شهرسازی وقت و شهرداری تهران و دستور دکتر قالیباف مبنی بر تشکیل شورای‌عالی نظارت بر توسعه شهری، دبیرخانه این شورا در مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران از سال 1389 تشکیل شده است.

 نگاهداری افزود: دبیرخانه این شورا از چهار سال گذشته تاکنون فعالیت دارد و به همراه معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی امور زیرساخت مرکز به تهیه طرح‌های موضوعی طرح جامع و همچنین طرح‌های بنیادی در راستای نظارت، ارزیابی و بازنگری طرح جامع و سایر طرح‌های توسعه شهری پرداخته است.

/ 0 نظر / 23 بازدید