مصداق فساد در سیستم مدیریت شهری


19 مصداق فساد در سیستم مدیریت شهری


اگر برای بسته شدن دریچه های فساد در دو نقطه تولیدی آنها یعنی حوزه های شهرسازی و مالی در شهرداری عزم جدی وجود داشته باشد طی دو مرحله اصلی ضروری باشد.

بهشاد بهرامی: شهردار تهران پس از حضور 10 ساله در سیستم مدیریت شهری برای اولین بار دو منشا بروز فساد در مجموعه شهرداری تهران را معرفی کرد. در حالی که بسیاری از مدیران شهری در چند سال گذشته با تصویب و اجرای طرح تفصیلی جدید و اعلام قرارگرفتن تمامی قراردادهای مالی شهرداری در یک «اتاق شیشه ای» وجود هر گونه روزنه های فساد در مجموعه شهرداری را رد می کردند محمدباقر قالیباف شهردار تهران دو حوزه «شهرسازی» و «مالی» را سرمنشا اصلی دریچه های ورود فساد در سیستم شهرداری عنوان کرد و از عزم جدی برای کوچک کردن این دو دریچه در سال جدید سخن گفت.

به گزارش «بلدیه» او عنوان کرد: ادعایی نداریم که ریشه فساد را در شهرداری می‌خشکانیم، اما گسترش فساد نباید اتفاق بیفتد. او افزود: در دو نقطه تولید فساد آغاز می‌شود؛ یکی حوزه شهرسازی و دوم حوزه درآمد‌ها در بحث پول، چک و … است که این مورد را باید به صورت سیستمی درست کنیم، البته این موضوع را اصلاح کرده و تصمیم‌ها را گرفته‌ایم، اما امسال باید این موضوع را با قدرت دنبال کنیم.

اعلام آدرس دقیق دو دریچه بروز فساد در سیستم شهرداری برای اولین بار آن هم از زبان سکاندار اصلی این مجموعه با استقبال اعضای پارلمان محلی پایتخت نیز برای معرفی «19 مصداق» فساد در دو حوزه شهرسازی و مالی شهرداری و بیان مجموعه «راهکار» های عملیاتی برای حذف دریچه های فساد رو به رو شد.

اعضای شورای شهر تهران 10 محور اصلی فساد را در حوزه شهرسازی و 9 محور دیگر را در حوزه مالی شناسایی کردند. به گفته آنها شایع ترین مصادیق فساد در این دو حوزه شامل تغییر کاربری، افزایش تراکم، پرداخت ها و قراردادهای پیمانکاری بدون طی روال قانونی می شود که با ایجاد «دیوان محاسبات شهری»، «کمیته مبارزه با فساد شهری» و « تشکیل کارگروه ویژه برای شفاف سازی نحوه واگذاری پروژه های عمرانی» قابل پیگیری، نظارت و مقابله است.

کارشناسان شهری معتقدند: تا زمانی که به دلیل ابهامات طرح تفصیلی در بخشنامه ها و مقررات، صدور مجوزها و تخفیفاتی از مسیر شورای معماری مناطق امکان پذیر است مصادیقی از فساد همچون افزایش تراکم، تغییر کاربری، واگذاری اراضی قبل از بارگذاری، تفاوت قیمت ها در بارگذاری ها در حوزه شهرسازی ماندگار خواهند بود.

به گفته آنها در حوزه مالی شهرداری تهران نیز انعقاد قراردادهای غیرقانونی و پرداخت های غیرتخصصی یا غیر ضروری به پروژه ها مواردی است که سیستم مالی «اتاق شیشه ای» شهرداری را غبارآلود کرده است.


از این رو اعضای پارلمان محلی پایتخت مطرح می کنند: اگر برای بسته شدن دریچه های فساد در دو نقطه تولیدی آنها یعنی حوزه های شهرسازی و مالی در شهرداری عزم جدی وجود داشته باشد طی دو مرحله اصلی ضروری باشد. مرحله نخست استفاده از نیروی انسانی مطمئن در تمامی زیرمجموعه های شهرداری است که مسیری جز «مسیر قانون» را طی نمی کنند و دوم تشکیل دیوان محاسبات شهری، کمیته مبارزه با فساد و کارگروه ویژه برای برخورد عملی با منشاهای اصلی فساد است.

تبعات بسته شدن دریچه های فساد

علی صابری عضو حقوقدان شورای شهر تهران اگرچه ریشه کن کردن مبانی فساد را غیر ممکن توصیف می کند اما معتقد است می توان با راهکارهایی ساده از گسترش فساد جلوگیری و وضعیت مالی شهرداری را شفاف کرد.

عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مصادیق فساد در دو حوزه مورد اشاره شهردار تهران بارز و مشخص است، گفت: صدور مجوزهای غیر سیستماتیک، ارائه تخفیفات در سیستم از جمله مصایدق فساد در حوزه شهرسازی و قرارداهای پیمانکاری، پرداخت ها به پیمانکاران خرید املاک، فروش املاک شهرداری به مردم که توسط سازمان املاک انجام می شود و تهاترها نمونه هایی از نقاط بروز فساد در حوزه مالی شهرداری را شامل می شوند.

علی صابری عضو کمیسیون نظارت شورای شهر تهران اظهار کرد: در صورتی که صدور مجوزهای ساخت وساز سیستماتیک نباشد یا اگر باشد امکان تغییر آن وجود داشته باشد می تواند منشا بروز فساد قرار گیرد. از سوی دیگر در حال حاضر امکان ارائه تخفیفاتی به برخی افراد در حوزه شهرسازی وجود دارد که از سوی یک سیستم مافیایی هدایت می شود و همین امر موجب شده است که تمامی محورهای صدور مجوزهای ساخت وساز به صورت سیستماتیک انجام نشود. در حالی که عمل کردن براساس یک سیستم مدون و مشخص باعث شفافیت بیشتر می شود.

او ادامه داد: علاوه بر مواردی که به عنوان مصادیق فساد در حوزه مالی اشاره کردم مطلع شده ایم برخی اراضی قبل از بارگذاری به شرکت های تعاونی اعضای شهرداری به قیمت پائین واگذار می شود و بعد از مدتی چندین برابر قیمت فروخته و سود آن بین اعضا تقسیم می شود. این در حالی است که اگر مبانی تدوین شود تا تمامی زمین ها با بارگذاری و قیمت مشخص واگذار شوند و عواید حاصل از آن به شهر تزریق شود.

این عضو شورا تدوین ضوابط دقیق و ابهام زدایی از طرح تفصیلی تهران را دو راهکار عملیاتی جهت جلوگیری از گسترش فساد دانست و افزود: پهنه بندی های طرح تفصیلی با ابهاماتی رو به رو است که منجر به صدور بخشنامه ها و قوانین موردی شده است به نظر می رسد با تدوین و احصا دقیق پارسل ها در طرح تفصیلی به شفافیت ضوابط کمک می کند.

او با بیان اینکه حذف روزنه های فساد تبعاتی بر میزان درآمد شهرداری خواهد گذاشت، تصریح کرد: اما اگر به تصویب ضوابط دقیق در حوزه مالی اقدام کرد شاهد روند مثبتی در سال های آتی خواهیم بود.

/ 0 نظر / 40 بازدید