سینمای شهری در جشنواره شهر

نشست های تخصصی سینمای شهری در جشنواره شهر


ارائه مباحث نظری و تحلیلی و بسط مقوله نظریه پردازی در حوزه سینمای شهری، ایجاد بسترهای مناسب برای هم اندیشی و گرد همآیی اساتید، صاحب نظران و سینماگران، تبیین و ترسیم افق های تازه در جهت دستیابی به الگوهایی مطلوب فرهنگی برای رشد و اعتلای سینمای شهری به مثابه گسترده ترین و کاربردی ترین ژانر سینمایی، شناسایی و استخراج اولویت های موضوعی و محتوایی در حوزه سینمای شهری، آسیب شناسی روندهای پیموده سینمای شهری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی و کشف و معرفی الگوهای جدید با توجه به مقتضیات معاصر، فرصت سازی برای بهره گیری از تجارب و دستاوردهای اندیشمندان،جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعی، بررسی و نگاه تطبیقی به نمونه های موفق فیلم های سینمایی جهان در این زمینه، تبادل دیدگاه ها و نظرات کارشناسان و متخصصان شهرداری با فیلمسازان وسینماگران از جمله اهداف این سلسله نشست های تخصصی عنوان شده است.

قرار است این نشست های تخصصی در کنار نمایش فیلم ها و اجرای برنامه های مختلف جشنواره با حضور صاحب نظران، کارشناسان، سینماگران و متخصصان حوزه شهری همزمان با برگزاری جشنواره طی روزهای 3 تا 12 خردادماه سالجاری در تهران برگزار شود.

/ 0 نظر / 27 بازدید