اراضی کشاورزی شاندیز

باز پس گیری بخشی از اراضی کشاورزی شاندیز


قباد افشار روز جمعه درخصوص تخلفات پدیده شاندیز، افزود: 41.5 هکتار از اراضی کشاورزی بدون مجوز مورد تخریب و تغییر کاربری متخلفان پدیده شاندیز قرار گرفته بود که با پیگیری این موضوع در سال 93 و دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به طور مجدد در دادگاه قضائی استان خراسان رضوی(مشهد) برای رسیدگی به جریان افتاد.

وی اظهار داشت: برای ساخت و ساز پدیده شاندیز باید مسیر قانونی طی می شد که متاسفانه متخلفان بدون اخذ مجوز اقدام به تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در این استان کردند که امیدواریم دستگاه قضائی تصمیم مناسبی برای متخلفان این پرونده بگیرد.
وی افزود: با توجه به حجم ساخت و ساز صورت گرفته مناسب است که برای بخشی از فضای ساخته شده جریمه نقدی دریافت شود تا بتوانیم در مکان دیگری زمین کشاورزی جدیدی احیاء کنیم تا ضربه ای به تولید بخش کشاورزی وارد نشود.

وی گفت: همچنین آن بخش از اراضی کشاورزی که هنوز مورد تخریب قرار نگرفته، نیز از متخلفان پس گرفته خواهد شد.

به گزارش ایرنا، این درحالیست که شرکت پدیده شاندیز در سال 1390 اقدام به آغاز تغییر کاربری 41.5 هکتار اراضی زراعی کشاورزی با پلاک های 91 و 93 در حومه شهر شاندیز کرد که این اقدام بدون اخذ مجوز از سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی صورت گرفته بود.

در حالی که مدیریت جهادکشاورزی شهرستان طرقبه و شاندیز در اجرای ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اواخر سال 1390 علیه شرکت یادشده طرح شکایت نموده و توقف عملیات ساخت و ساز درخواست کرده بودند در همان زمان شهرداری شاندیز و راه و شهرسازی استان خراسان رضوی، اراضی مورد نظر را برخلاف طرح هادی شاندیز داخل محدوده شهر اعلام کرد.

این گزارش خلاف باعث صدور قرار منع تعقیب دادسرای بنیالود گردید که جهادکشاورزی به قرار مزبور اعتراض کرد، اما نتیجه ای نیز حاصل نشد.

بنابراین همزمان با اقدامات مغایر قانون شرکت پدیده شاندیز، شهرداری شاندیز پیشنهاد الحاق اراضی فوق را از کمیسیون ماده 5 استان درخواست کرد.

در همین راستا کمیسیون مذکور علیرغم مخالفت سازمان جهادکشاورزی، با پیشنهاد شهرداری موافقت و پرونده را به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال کرد.

شورای عالی معماری و شهرسازی پس از بررسی پیشنهاد کمیسیون ماده 5 استان درباره پروژه پدیده شاندیز در اسفندماه سال 1391 مصوب کرد که در این راستا افزایش محدوده شهر و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات و پهنه های حفاظتی داخل محدوده، مطابق با نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع به هر شکل و میزان ممنوع است.

علاوه بر این دبیرخانه شورای عالی معماری و شهرسازی طی جوابیه ای برای کمیسیون اصل نود مجلس به صراحت اقدامات شرکت پدیده در تغییرکاربری اراضی را غیرقانونی و خلاف مقررات اعلام کرده بود.

 

/ 0 نظر / 38 بازدید